ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
Welcome to Protpittayapayat School
21/01/2019
13/11/2018
News
27/11/2018
22/11/2018
03/10/2018
11/05/2018
27/04/2018
31/03/2018
22/03/2018
19/03/2018
19/03/2018
15/02/2018
Activity
Executive


ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
    มกราคม 2562   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  12 3 45
67 8 9 101112
13 14 15 16 17 18 19
20 21 2223242526
27 28 293031  
Calendar
03 ม.ค. 62 ถึง
ลงทะเบียนเรียนซำ้ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2561
03 ม.ค. 62 ถึง
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.3 - ม.6 ที่คาดว่าไม่จบหลักสูตร
08 ม.ค. 62 ถึง
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
09 ม.ค. 62 ถึง 11 ม.ค. 62
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ นักเรียนชั้น ม.3
14 ม.ค. 62 ถึง
ส่งร่อยรอยคะแนนก่อนกลางภาคเรียนและกลางภาคเรียน (50%) และกรอกคะแนนในโปรแกรม
16 ม.ค. 62 ถึง
หยุดวันครู
17 ม.ค. 62 ถึง
Day Camp
18 ม.ค. 62 ถึง
กิจกรรมพรตนิทรรศ 2561
21 ม.ค. 62 ถึง 25 ม.ค. 62
ติว O-NET นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
28 ม.ค. 62 ถึง 01 ก.พ. 62
ติว O-NET นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
04 ก.พ. 62 ถึง
ส่งรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาครทุกระดับชั้น
05 ก.พ. 62 ถึง
กิจกรรมตรุษจีน
05 ก.พ. 62 ถึง
กิจกรรมตรุษจีน
07 ก.พ. 62 ถึง
ส่งผลเรียนซำ้ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2561
08 ก.พ. 62 ถึง
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคทุกระดับชั้น
11 ก.พ. 62 ถึง 15 ก.พ. 62
สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2561 (สอบนอกตาราง)
12 ก.พ. 62 ถึง
พิธีปิดกองลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี 2/2561
14 ก.พ. 62 ถึง
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561