ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายณรงค์วิทย์ พฤกษาศิลป์
ครู คศ.1 (ดนตรีสากล)
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวพวงเพชร บำรุงพงษ์
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ(นาฏศิลป์)

นางสาวเภาพิไล ปัณฑรสูตร
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ (ศิลปะ)

นายอรรถพงษ์ ชมพักตร์
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นายอนุพันธุ์ ปานนิ่ม
ครู คศ.1 (ศิลปะ)

ว่าที่ ร.ต. มหิธร ธิติปวัตน์
ครู คศ.1 (ดนตรีสากล)

นางสาววราทิพย์ ศรีอ่ำอ่วม
ครู คศ.1 (นาฏศิลป์)

นางสาวจันทรรัตน์ เตชะรุ่งโรจน์
ครู คศ.1