ผลงานครู
ชื่อผลงาน : E-Portfolio
ชื่ออาจารย์ : นายนวมินทร์ สาดอนบก
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2566,16:44  อ่าน 40 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : E PORTFOLIO
ชื่ออาจารย์ : นายชูสกุล ซื่อแท้
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2566,13:51  อ่าน 24 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : E-Portfolio
ชื่ออาจารย์ : นายเศรษฐพงศ์ สินทรัพย์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 2566,18:54  อ่าน 49 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : E-Portfolio
ชื่ออาจารย์ : นายวัชรวิทย์ รู้คุณ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 2566,18:29  อ่าน 51 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : E-Portfolio
ชื่ออาจารย์ : นายปาณเดชา พันธุ์โม้
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 2566,18:11  อ่าน 53 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลของการใช้กิจกรรมแนะแนวที่มีต่อการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเบญจมาศ ชุ่มชื่น
ตำแหน่ง : ครู คศ.1 (เทคโนโลยีฯ)
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 2566,14:20  อ่าน 13 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/11โรงเรียนพรตพิทยพยัตเรื่องการไม่ส่งงาน
ชื่ออาจารย์ : นายปาณเดชา พันธุ์โม้
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 2566,13:08  อ่าน 12 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การใช้กิจกรรมเพลงเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านคำศัพท์ และทักษะการฟังภาษาฝรั่งเศสของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๙ จำนวน๓๖ คน โรงเรียนพรตพิทยพยัต เขตลาดกระบัง
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกฤษณา จันทรทรัพย์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2566,11:25  อ่าน 16 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : E-Portfolio
ชื่ออาจารย์ : นางสาวมนัสวี อ้นสนกราน
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2566,15:32  อ่าน 47 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : E-Portfolio
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนุสบา ศรีเพ็ชร
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2566,14:46  อ่าน 54 ครั้ง
รายละเอียด..