ป้ายข่าวประชาสัมพันธ์
184-65 พิธีปิดกองลูกเสือ ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 66
183-65 โครงการสัมมนา เยาวชนรุ่นใหม่กับการส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 66
182-65 การมอบเกียรติบัตรนักเรียนแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 66
181-65 การเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 66
180-65 โรงเรียนพรตพิทยพยัตรับสมัครห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 66
179-66 โครงการ Esports on tour
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 66
178-65 ต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 66
177-65 สถิติการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 66
176-65 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ม.3
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 66
175-65 โรงเรียนพรตพิทยพยัตวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 66
174-65 วันนักประดิษฐ์ 2566
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 66
173-65 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ดนตรีไทย
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 66
172-65 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ การงาน
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 66
171-65 การติว A Level 2565
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 66
170-65 ค่ายลูกเสือ 2565
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 66
169-65 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ คอมพิวเตอร์ 2
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 66
168-65 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ คอมพิวเตอร์ 1
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 66
167-65 การประกวดบรรยายธรรม รอบคัดเลือก ระดับจังหวัด ปี 2566
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 66
166-65 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ คณิตศาสตร์2
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 66
165-65 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ คณิตศาสตร์1
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 66