ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง รับเงินฝากธนาคารโรงเรียน
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 66
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานวิชาการ
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 66
ประกาศรับสมัครสอบบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้านและนักการภารโรง
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 66
ประกาศ ประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 66
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำนักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการร้านค้าในโรงอาหารโรงเรียนพรตพิทยพยัต 1/2566
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 66
ประกาศ การจัดห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 05 พ.ค. 66
ประกาศ ขอเชิญประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 66
ประกาศ หยุดเรียนกรณีพิเศษ (หยุดเรียนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ในวันที่ 26 เมษายน 2566)
โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 66
ประกาศ เรื่อง การจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในโรงอาหารโรงเรียนพรตพิทยพยัต 1/2566
โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 66
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์ จำนวน 200 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสเมื่อ : 18 เม.ย. 66
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้านและนักการภารโรง
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 66
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้าชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน (ประจำโรงอาหาร)
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่จบหลักสูตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่จบหลักสูตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 66
ประกาศนักเรียนเรียนซ้ำชั้น ประจำปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 66
ประกาศ รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำห้องพยาบาล
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 66
ประกาศหยุดกรณีพิเศษเนื่องในวันครู
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 66
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่การเงิน)
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 65
ประกาศปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 65