ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ประกาศผลการจัดที่เรียนนักเรียนชั้น ม.1 สพม.2 ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม) (อ่าน 294) 18 เม.ย. 61
ประกาศผลการจัดที่เรียนนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 585) 17 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ตามกลุ่ม สำหรับการมอบตัวและเรียนปรับพื้นฐาน ปีการศึกษา 25 (อ่าน 1076) 06 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ตามกลุ่ม สำหรับการมอบตัวและเรียนปรับพื้นฐาน ปีการศึกษา 25 (อ่าน 1472) 06 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ประเภทเงื่อนไขพิเศษ ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 565) 05 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ประเภทห้องเรีย (อ่าน 1493) 05 เม.ย. 61
แนวปฏิบัติและขั้นตอนการมอบตัวนักเรียน เข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 867) 05 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อบัญชีสำรอง เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ (อ่าน 424) 04 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนในเขตพื้นที่บริการที่มีสิทธิ์จับฉลากเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนปก (อ่าน 585) 04 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ (อ่าน 522) 04 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 (อ่าน 1265) 04 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1979) 30 มี.ค. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1556) 30 มี.ค. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษ (อ่าน 623) 26 มี.ค. 61
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 2304) 15 มี.ค. 61
การประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต (อ่าน 1118) 14 มี.ค. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต ประจำปีการศึก (อ่าน 888) 05 มี.ค. 61
แผ่นพับ-ประชาสัมพันธ์งานรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1689) 03 ก.พ. 61
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1255) 01 ก.พ. 61
แผ่นพับ-ประชาสัมพันธ์งานรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 สพฐ. (อ่าน 966) 29 ม.ค. 61
กำหนดการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียน (อ่าน 4066) 22 ม.ค. 61
แผ่นพับ-ประชาสัมพันธ์งานรับนักเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 908) 18 ม.ค. 61
ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ของสพม.2 (อ่าน 2388) 07 พ.ย. 60