ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ตามกลุ่ม สำหรับการมอบตัวและเรียนปรับพื้นฐาน ปีการศึกษา 25
.
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามกลุ่ม
สำหรับการมอบตัวและเรียนปรับพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ทั้งนี้ขอให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อ  และจดบันทึกกลุ่มที่+ลำดับที่
เพื่อความสะดวกในการมอบตัวในวันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     กลุ่มที่ 1     นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ----- มอบตัวแล้ว
     กลุ่มที่ 2     แผนการเรียนวิทย์ - คณิต             รวม 43 คน
     กลุ่มที่ 3     แผนการเรียนวิทย์ - คณิต             รวม 43 คน
     กลุ่มที่ 4     แผนการเรียนวิทย์ - คณิต             รวม 43 คน
     กลุ่มที่ 5     แผนการเรียนวิทย์ - คณิต             รวม 43 คน
     กลุ่มที่ 6     แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ         รวม 45 คน
     กลุ่มที่ 7     แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ         รวม 45 คน
     กลุ่มที่ 8     แผนการเรียนอังกฤษ - จีน            รวม 49 คน
     กลุ่มที่ 9     แผนการเรียนอังกฤษ - ฝรั่งเศส     รวม 33 คน
     กลุ่มที่ 10   แผนการเรียนไทย - สังคม            รวม 45 คน
     กลุ่มที่ 11   แผนการเรียนไทย - สังคม            รวม 44 คน
     กลุ่มที่ 12   แผนการเรียนธุรกิจ - เทคโนโลยี   รวม 44 คน
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 2561,00:00   อ่าน 1471 ครั้ง