ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ตามกลุ่ม สำหรับการมอบตัวและเรียนปรับพื้นฐาน ปีการศึกษา 25
.
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามกลุ่ม
สำหรับการมอบตัวและเรียนปรับพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ทั้งนี้ขอให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อ  และจดบันทึกกลุ่มที่+ลำดับที่
เพื่อความสะดวกในการมอบตัว  ในวันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     กลุ่มที่ 1     นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ----- มอบตัวแล้ว
     กลุ่มที่ 2     เลขประจำตัวผู้สมัคร 07410001 - 07410039   รวม 39 คน
     กลุ่มที่ 3     เลขประจำตัวผู้สมัคร 07410040 - 07410078   รวม 39 คน
     กลุ่มที่ 4     เลขประจำตัวผู้สมัคร 07410079 - 07410118   รวม 39 คน
     กลุ่มที่ 5     เลขประจำตัวผู้สมัคร 07410001 - 07410039   รวม 39 คน
     กลุ่มที่ 6     เลขประจำตัวผู้สมัคร 07410162 - 07410203   รวม 39 คน
     กลุ่มที่ 7     เลขประจำตัวผู้สมัคร 07410204 - 07410244   รวม 39 คน
     กลุ่มที่ 8     เลขประจำตัวผู้สมัคร 07410245 - 07410289   และ
                     เลขประจำตัวผู้สมัคร 07420001 - 07420002   รวม 39 คน   
     กลุ่มที่ 9     เลขประจำตัวผู้สมัคร 07420003 - 07420011   และ
                     เลขประจำตัวผู้สมัคร 07430001 - 07430030   รวม 39 คน
     กลุ่มที่ 10   เลขประจำตัวผู้สมัคร 07430031 - 07430074   รวม 39 คน
     กลุ่มที่ 11   เลขประจำตัวผู้สมัคร 07430075 - 07430117   รวม 39 คน
     กลุ่มที่ 12   เลขประจำตัวผู้สมัคร 07430118 - 07430161   รวม 37 คน
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 2561,00:00   อ่าน 1123 ครั้ง