ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ประเภทเงื่อนไขพิเศษ ปีการศึกษา 2561
 
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4
ประเภทเงื่อนไขพิเศษ
ประจำปีการศึกษา 2561
 
***************************************************
 
ทั้งนี้ขอให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4
ประเภทเงื่อนไขพิเศษ ให้มารายงานตัว
ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 09.00 - 16.30 น.
ณ ลานโดมอเนกประสงค์  โรงเรียนพรตพิทยพยัต
 
หากนักเรียนไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าว
จะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์
 
 
 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 2561,00:00   อ่าน 598 ครั้ง